3L Education

 

IMG_0737.png

FISEN HYVÄKSYMÄT rap ja raps -koulutukset alkamassa jälleen helmi-maaliskuussa 2019

RAKENNUTTAJAN VALMENNUSOHJELMA RAP JA INFRA-RAP                          

1.moduuli 7.2.-8.2.2019

 

Alan huippuasiantuntijoiden kanssa suunnitellut ohjelmat alkavat helmi-maaliskuussa 2019 . Ohjelmat antavat tuoreimman tiedon rakennuttamisen viranomaismääräyksistä, hankintalaista, suunnittelun hankinnasta ja uusimmista toteutusmuodoista ja niiden valinnasta.

Sekä RAP että RAPS -ohjelmissa on vapaaehtoinen ulkomainen opintojakso. Opintojaksolla vieraillaan sekä paikallisissa yliopistoissa että myöskin yrityksissä. 

Ote: 3L-palvelulupauksesta RAP ja INFRA-RAP-pätevyysvalmennus tarjoaa Sinulle huippuluennoijat ja laadukkaan opiskeluympäristön sekä sen lisäksi: •  saat vahvan pohjan korjaus-, uudis- ja infraprojektien rakennuttamiseen  •  hallitset rakennuttamisen perusprosessit •  

TULOSSA

24.1.2019 seminaari Uudet sopimusmallit: PJU ja Allianssi

Future City - Developing Built Environment - seminaari maalis-huhtikuu 2019 ajankohta tarkentuu- luennoijat Hollannista, Isosta-Britanniasta, USA:sta ja Suomesta

 

 

RAKENNUSALAN NOPEASTI MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ HAASTAA MYÖS YRITYKSET JA ORGANISAATIOT MUUTTUMAAN JA KEHITTYMÄÄN. KAUPUNGISTUMINEN, DIGITALISAATIO JA MUUT ALALLA TAPAHTUVAT SUURET MUUTOKSET VAATIVAT UUSIA TAITOJA JA OSAAMISTA kaikilta rakennetun ympäristön kehittämiseen osallistuvilta. 

vanhemman rakennuttajan valmennusohjelma RAPS 1.moduuli 21.-22.3.2019