3L Education
 
IMG_0730.png

3L Education - Lifelong learning -tarjoaa Elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia seminaarien ja pitkien koulutusten muodossa kiinteistö- ja rakennusalan johdolle ja asiantuntijoille - tutustu tarjontaamme!

Eng. 3L Education offers possibilities in Lifelong Learning for real estate and construction sector in high and middle level experts.

 

Rakennuttaminen - Pätevöittävät rakennuttamisen valmennukset

Certification programs in national level accepted by FISE

RAP, construction project management program in lower level

10 days

RAPS, Leading construction project management in senior level

10 days

FISEn hyväksymät rakennuttamisen valmennusohjelmat – RAP ja RAPS - antavat monipuolisen ja tukevan pohjan rakennuttamisen ammattilaisiksi aikoville kaikille eri rakentamisen osapuolille yksityisellä kuin julkisella sektorilla.-seuraavat ohjelmat alkavat tammi-maaliskuussa 2019. 

Valmennusten 2019 aloitusaikataulut:

Rakennuttajan ja infrakennuttajan valmennusohjelma  RAP 2019

RAP VALMENNUS NYT MYÖS OULUSSA -

Helsingin ja Oulun kurssien yhteinen aloitusjakso 14-15.1.2019 - Helsingissä

Oulun RAP-valmennuksen koko aikataulu ja Helsingin aikataulu sivun alaosan esitteissä

Vanhemman rakennuttajan valmennusohjelma RAPS 2019

-uudis, infra- ja korjausrakennuttaminen

aloitusjakso 21.-22-3-2019 - koulutuspaikka Helsinki ja Espoo

 

 

Kaupunki palveluna 2018-2019

City as a service - business program for cities

Marraskuussa 2018 alkaa Kaupunki palveluna -uusi kaupunkijohtamisen ja kehittämisen ohjelma. Ohjelman pituus on 8 pv Suomessa ja 4 pv Bostonissa. Aloitusjakso helmikuu 2019
Ohjelma soveltuu soveltuu julkisen sektorin, yksityisen sektorin ja palveluyritysten johdolle ja asiantuntijoille                                                           

 Tulevaisuuden oppimisympäristöt 

New ways and Places for Learning - seminars                    

6.11.2018   Tulevaisuuden terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt –

6.11.2018 New ways and places for learning - healty and safety learning environments

Katso miltei valmis ohjelma sivun alaosasta

Työympäristöjohtaminen Workplace - aloitusjakso helmikuu 2019

Leading workplace management, first module in February 2019
 

Opintomatkoja 2018-2019:

Excursions:

Singapore February 2019

Toukokuussa 2019 on tulossa opintomatka New York - Boston 

New York-Boston May 2019

Räätälöityjä pienryhmämatkoja (6-8 henkilöä) tullaan toteuttamaan useampaan kohteeseen seuraavan vuoden aikana. Soveltuu esim. hyvin yrityksen johtoryhmille.

Visits also for small groups - ask more.

Kysy lisää puh. 0500 703 884.

Lue myös elokuun Pirjon blogi alhaalta.

 

3L EDUCATION oy

LIFELONG LEARNING

3L Education tarjoaa kiinteistö- ja rakennusalan ylimmälle ja keskijohdolle sekä asiantuntijoille elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia rakennetun ympäristön useasta näkökulmasta – suunnittelusta toteutukseen ja johtamiseen. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia alan kehittymiseen ja kehittämiseen suomalaisen ja kansainvälisen asiantuntijaverkoston voimin. 3L Educationin yhteistyökumppaneita ovat Toptrainers Finland Oy ja Suomen Kuntatekniikan yhdistys.


Tarjoamme yliopistotasoisia pitkiä koulutusohjelmia, seminaareja, 
yrityksille räätälöityjä ohjelmia ja opintomatkoja rakennetun ympäristön kehittämisen eri
sektoreilta 30 vuoden kokemuksella.

Luennoitsijamme ja asiantuntijamme edustavat sekä kansainvälistä että suomalaista alan huippua. Teemme lisäksi tiivistä yhteistyötä yliopistojen kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Suomalaisten luennoitsijoiden lisäksi meillä on luennoitsijoita muun muassa Yhdysvaltojen, Iso-Britannian ja Alankomaiden yliopistoista sekä yrityksistä. 

 

 

IMG_0863.png

TOIMITUSJOHTAJA

PIRJO HONKANIEMI

Toimitusjohtajana ja koulutusten suunnittelusta vastaavana toimii Pirjo Honkaniemi, jolla on pitkä kokemus koulutussuunnittelusta rakennetun ympäristön parissa muun muassa Teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksesta ja Kiinteistöalan koulutuskeskuksesta.

Pirjo Honkaniemi on toiminut Suomessa pisimpään pätevöittävien rakennuttajakoulutusten suunnittelijana sekä tuonut Suomeen jo 15 vuotta koulutusta työympäristön kehittämisestä. Honkaniemi sai vuoden 2015 toimitilajohtajan palkinnon. Palkinnon saajaa kiiteltiin erityisesti yhteistyön rakentamisesta kansainvälisten huippuyliopistojen kanssa. 

Pirjo sai tammikuussa 2017 tunnustuksen pitkäaikaisesta työstään Aulangolla, RAKLIN Rakennuttajapäivillä, jolloin hänelle myönnettiin vuoden  2016 Rakennuttajapalkinto.  Palkinnon perusteltiin mm. seuraavilla asioilla:

Honkaniemeä kiiteltiin aktiivisesta otteesta erityisesti rakennuttamisen koulutuksen kehittämisessä ja aidosta yhteistyöstä ja mielenkiinnosta asiakkaita kohtaan. Hän on on elänyt ajassa ja tuonut esille jatkuvasti uusia asioita ja innovaatioita, joilla alan koulutusta on voitu kehittää.

Yhteistyö sekä kotimaisten että ulkomaisten verkostojen kanssa on ollut vahvaa ja  sen kautta on tuotu Suomeen uusia ideoita mm. työympäristökehittämisen koulutus, joka aikoinaan sai alkunsa MIT:sta Bostonissa. Vahva yhteistyö kansainvälisiin verkostoihin jatkuu ja se tuo mahdollisuuksia taas uusiin innovaatioihin.